Zes belangrijke aandachtspunten waar u op moet letten als u zelf aangifte IB doet!

Zes belangrijke aandachtspunten waar u op moet letten als u zelf aangifte IB doet! – Zondag 30 april is een belangrijke datum voor u als zelfstandige professional. Dat is namelijk de deadline voor zowel uw aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2017 én de aangifte inkomstenbelasting over 2016. Om u van dienst te zijn, geven we u hierbij een checklist van items waaraan u bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting moet denken.

Zes belangrijke aandachtspunten waar u op moet letten als u zelf aangifte IB doet!

1.    Bent u wel verplicht om aangifte te doen?
Dat klinkt wellicht een beetje vreemd, maar we schreven er al eerder over in het artikel ‘Waar is boekhouden eigenlijk goed voor?’ Het komt er op neer dat uw verplichting als ondernemer om BTW af te dragen niet automatisch betekent dat u ook verplicht bent Inkomstenbelasting te betalen. Kijk hier voor meer informatie.

2.    Doet u uw aangifte zelf of besteedt u deze uit?
Belangrijke vraag. Klaar! Persoonlijke administratieve dienstverlening neemt u deze zorg graag uit handen voor een transparante prijs (dagelijkse administratieverwerking € 64,- per maand, jaarverslag  € 6,- per maand, aangifte IB € 15,- per maand. Totaalpakket: € 85,- per maand. Dat betekent dat u voor € 1020,- per jaar helemaal klaar kunt zijn met zowel uw administratieverwerking als uw belastingaangiften).
Maar als uw administratie niet al te ingewikkeld is, kunt u het met deze checklist bij de hand ook heel goed zelf doen.

Zelf aangifte doen doet u via Mijn Belastingdienst, waar een deel van uw aangifte al voor u staat ingevuld. Kijk die gegevens goed na en vul ze daar waar nodig aan.  Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

Persoonlijke gegevens
•    uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
•    uw rekeningnummer
•    uw DigiD en dat van uw partner
Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Houd dan allebei uw eigen DigiD bij de hand.
Inkomsten
•    uw jaaropgaven over 2016
En als u die niet hebt: uw salarisstroken
•    ontvangen partneralimentatie
Bankrekeningen
•    het jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening
•    het jaaroverzicht 2016 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
•    het jaaroverzicht 2016 van uw beleggingen
Wonen
•    de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
•    de jaaropgaaf van uw hypotheek
•    bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
Aftrekposten
U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
•    giften
•    zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
•    betaalde partneralimentatie
•    als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten
Overig
•    gegevens van leningen en andere schulden
•    betaalde kinderalimentatie
•    gegevens van betaalde lijfrentepremies
•    een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
•    dividendgegevens
Alleen als u deze hebt gehad:
•    de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
•    de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2016

3.    Hoe logt u in voor Mijn Belastingdienst?
Om in te loggen voor Mijn Belastingdienst, heeft u een geldige DigiD nodig. Check daarom hier even of deze nog actief is. Is dat niet het geval? Dan kunt u op dezelfde site een nieuwe aanvragen.

Is uw DigiD wél actief? Check dan direct ook even of uw berichtenbox op MijnOverheid is geactiveerd. Daar staan namelijk ook uw uitnodigingen om aangifte te doen en een deel van uw andere post met betrekking tot de Belastingdienst. Erg handig.

4.    Welke cijfers heeft u nodig voor uw aangifte?
Om efficiënt en goed aangifte te doen, dient al uw zakelijke cijfers bij de hand te hebben. Daarmee heeft u tevens direct inzicht over de gezondheid van uw onderneming! Het onderstreept ook het belang van een goed bijgehouden en geordende administratie.

De volgende zaken dient u te hebben opgenomen in uw administratie:
•    alle contante uitgaven en ontvangsten (kasadministratie)
•    alle ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen (in- en verkoopadministratie)
•    contracten, overeenkomsten en andere afspraken
•    agenda’s en afsprakenboeken
•    correspondentie
•    gegevensbestanden en de bijbehorende software

Administratie op papier of digitaal bewaren?
U bewaart alle gegevens in de originele vorm.
Dus krijgt u een factuur op papier, dan bewaart u die papieren factuur. Komt een factuur digitaal binnen, dan bewaart u die digitale factuur. Natuurlijk mag u de originele gegevens daarnaast  ook in een andere vorm bewaren. U kunt alle papieren gegevens digitaliseren of alle digitale gegevens printen.

Wilt u uw gegevens anders bewaren dan in de originele vorm? Stuur dan een brief met uw verzoek hiervoor naar uw belastingkantoor.

Dit artikel gaat ervan uit dat u vóór 1 mei 2017 aangifte wil doen. Gaat u dat om de één of andere reden niet lukken, dan kunt u vóór diezelfde datum ( 1 meid 2017 dus) ook uitstel aanvragen.

5.    Wat zijn nu precies die zakelijke- en aftrekposten?
U heeft er ongetwijfeld wel van gehoord dat u als ondernemer bepaalde kostenposten kunt aftrekken voor de belasting. Wat weet u ook precies welke dat zijn?

We zetten ze even voor u op een rij:
•    Zakelijke kosten
•    Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
•    Mkb-winstvrijstelling
•    Zelfstandigenaftrek
•    Startersaftrek
•    Oudedagsreserve

6.    Extra aandachtspunten
Er zijn bepaalde punten waar regelmatig fouten mee worden gemaakt in de aangifte. Let daar op, want het kan u een heleboel tijd, geld en ergernis schelen. Onderwerpen waarbij het regelmatig fout gaan, zijn de bijtelling voor privégebruik auto en de aftrek van zakelijke kosten.