Terugvorderen omzetbelasting bij wanbetalende klant

Terugvorderen omzetbelasting bij wanbetalende klant – Het overkomst ons ondernemers allemaal wel eens: een klant die niet betaalt. Zeker als het de eerste keer is, reageren we over het algemeen redelijk goedmoedig met een belletje of een e-mailtje in de trant van: ‘Joh, ik zie in mijn administratie dat je die rekening van 1 maand geleden aan je aandacht is ontsnapt. Zou je die zo snel mogelijk willen voldoen? Bij voorbaat dank.’ Je wilt die klant immers niet verliezen door hem direct strak achter de broek aan te zitten. Toch maakt die vriendelijkheid redelijk snel plaats voor zakelijk opgestelde herinneringen als de betaling daarna weer uitblijft. Want in het slechtste geval wil je wél voldoende juridische grond onder de voeten hebben om betaling via een incassoprocedure af te dwingen.

Terugvorderen omzetbelasting bij wanbetalende klant

Een aspect dat we in dit soort gevallen nog wel eens over het hoofd zien, is dat we de BTW over deze factuur – afhankelijk van het moment van versturen – mogelijk al hebben betaald. Dat is dan dubbel verlies! Maar gelukkig biedt de belastingdienst de mogelijkheid  om de omzetbelasting over het niet-betaalde bedrag terug te vorderen. Per 1 januari 2017 kunt u eenvoudiger btw op oninbare facturen terugvragen.

Eén jaar na dato
Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval voor zover de vergoeding één jaar na opeisbaarheid geheel of gedeeltelijk nog niet is ontvangen. Wanneer bijvoorbeeld een factuur is uitgereikt met een uiterste betaaldatum van 20 maart 2017 en de factuur op 20 maart 2018 nog niet is voldaan, kan de btw worden teruggevraagd. Voor de teruggaaf hoeft geen apart verzoek meer te worden ingediend maar kan worden verwerkt in de btw-aangifte. Daarbij mag ervoor gekozen worden het terug te vragen btw-bedrag op te nemen als aftrekbare voorbelasting of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw.

Administratie bijhouden
Deze maatregel levert een aanzienlijke bijdrage aan de verlaging van de administratieve lasten. Ondernemers moeten in hun administratie wel bijhouden welke facturen één jaar na de betalingstermijn nog niet zijn betaald. Wordt een vordering die eerder als oninbaar is aangemerkt, op een later tijdstip alsnog geheel of gedeeltelijk voldaan, dan moet de in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte worden voldaan.
Bij uw openstaande schulden geldt deze regeling ook. Wanneer u btw in rekening gebracht krijgt dan kunt u deze in aftrek nemen als voorbelasting in het tijdvak waarin u de factuur uitgereikt heeft gekregen, ook al hebt u deze btw nog niet betaald.

Nieuwe regeling van kracht
Vanaf 1 januari 2017 geldt dat de btw in ieder geval moet worden terugbetaald, als deze één jaar na uiterste betaaldatum nog open staat. Btw op inkoopfacturen die in januari 2017 een jaar openstaan, moet daarom weer worden aangegeven in de btw-aangifte over het eerste tijdvak 2017. Betaalt u later toch de factuur? Dan mag u de btw weer in aftrek nemen. Check daarom jaarlijks uw crediteurenstand en onderneem actie als een factuur langer dan één jaar openstaat!

Sneller en eenvoudiger BTW terug krijgen
De wetswijziging maakt het voor ondernemers mogelijk de afgedragen btw op oninbare vorderingen op een eenvoudigere manier terug te vragen. Dit leidt ertoe dat ondernemers vanaf 1 januari 2017 sneller en eenvoudiger de btw op oninbare debiteuren terug kunnen krijgen. Ondernemers kunnen met een goede automatisering en het werken met een boekhoudpakket eenvoudig zien of een factuur al betaald is. Verzorgt accon■avm de btw-aangifte voor u? Breng uw accountmanager dan op de hoogte over een oninbare vordering zodat btw in mindering kan worden gebracht in de btw-aangifte.

Check echter ook uw crediteurenstand en onderneem actie als er een factuur langer dan één jaar openstaat!

Zorgeloos met Klaar!
Mocht uw klant na tussenkomst van een deurwaarder alsnog tot (een gedeeltelijke) betaling over gaan, dient dat weer te worden verwerkt in uw eerstvolgende BTW aangifte. Kortom, een wanbetaler kost u onnodig veel tijd en energie. Klaar! Persoonlijke administratieve dienstverlening wijst u bij het uitblijven van betalen in automatisch op deze mogelijkheid (bijvoorbeeld na het versturen van de tweede herinnering) zodat u in ieder geval op tijd bent met uw melding aan de belastingdienst. Maar we bieden u ook de mogelijkheid om ook deze onwenselijke rompslomp uit handen te nemen zodat u zich nog beter op de uitoefening van uw vak kunt richten.

Lees ook: Hoe effectief is nieuwe wet met boete voor laatbetalers kleine leveranciers?