Nieuw platform helpt zzp’er bij verkiezingen

Nieuw platform adviseert zzp'er bij verkiezingen - Hoe denken de verschillende politieke partijen over de Wet DBA? Wat vindt de PvdA van de fiscale faciliteiten voor zzp'ers? Zelfstandigen te informeren over de standpunten van politieke partijen over zzp-dossiers. Dat...

Zzp’er verwacht in 2017 meer opdrachten en hogere tarieven

Zzp’er verwacht in 2017 meer opdrachten en hogere tarieven - Twee op de drie zzp’ers verwacht dat 2017 een beter jaar zal worden dan 2016. De voornaamste redenen hiervoor zijn de verwachtingen dat er meer opdrachten gedaan zullen worden (63,4 procent) en dat er een...

Op wie kun je het beste stemmen als ZZP’er?

Op wie kun je het beste stemmen als ZZP'er? - Het zal u niet zijn ontgaan. De verkiezingen komen er aan. Het spreekt voor zich dat u uw politieke voorkeuren voor een belangrijk deel afstemt op maatschappelijke onderwerpen. Zoals: de gezondheidszorg, onderwijs en...

Hypotheek met NHG gemakkelijker voor ZZP’er

Hypotheek met NHG gemakkelijker voor ZZP'er - Het is altijd een heikel punt geweest. Zeker wanneer je als beginnend ondernemer ook in de privésfeer een leven aan het opbouwen bent, met uiteraard de wens om een eigen huis te bezitten. Niet alleen om een stabiele...

WRR-rapport ‘Voor de zekerheid’ voor Dummies

WRR-rapport ‘Voor de zekerheid’ voor Dummies - Op 7 januari 2017 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Voor de zekerheid’. Met als ondertitel ‘De Toekomst van Flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’. Nu kan...

Zonder inzicht financiële administratie ben je blind

Inzicht financiële administratie. Ik denk dat de meeste zelfstandige professionals weinig affiniteit hebben met boekhouding, belastingen, verzekeringen, exploitatiebegrotingen en andere financieel-administratieve zaken. Ze houden zich liever bezig met hun eigen vak en...

In het niemandsland tussen VAR en DBA

Eén van de onderwerpen die in 2016 veelvuldig aan bod is gekomen, is het in werking treden van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet dient ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie, kortweg VAR. De bedoeling van de invoering van DBA is...

Extra omzet scoren in 2017

Hoe extra omzet scoren in 2017? En, een beetje lekker gedraaid in 2016? Als we de CBS-cijfers mogen geloven is het dit jaar weer allemaal ‘halleluja’. Waarbij aangetekend dat ‘halleluja’ ook goed past bij de tijd van het jaar. Op naar 2017 voor nóg betere...